Kreativa konferenser som
laddar batterierna på nytt

På Rimforsa Strand värdesätter vi det personliga mötet med andra människor. Här, vid Åsundens strand, bjuder vi in till en perfekt miljö för ditt företags sammankomster men även hybridmöten. Allt från större event till givande möten i en mindre grupp. Vår ambition är densamma som din – att skapa en riktigt lyckad konferens. Varje möte har sina förväntningar och syfte. Därför erbjuder vi ett antal konferenspaket som vi hoppas ska locka till nya spännande utmaningar och framsteg.

konferens-och-mote-pa-rimforsa-strand-web

Konferenspaket

Vi sätter ihop en upplevelse som passar era behov!

Allergy food concept. Allergy food as almonds, milk, pistachios, tomato, lemon, kiwi, trout, strawberry, bread, sesame seeds, eggs, peanuts and bean on wooden table

Specialkostpolicy

Vänligen klicka på länken nedan för att ta del av vår specialkostpolicy.

rimforsa-strand-konferensrum-sommen

Lokaler

Rimforsa Strand erbjuder konferensrum för små och stora grupper.

Fredrikas kök

Fredrikas kök

Avsluta konferensdagen med en matlagningsaktivitet i Fredrikas Kök. Eller varför inte ta ett avbrott efter lunch och tillverka kvällens Grand dessert?

Aktiviteter

När mötet är avslutat kan ni strosa runt och njuta av Rimforsa Strands charmiga själ eller så har ni bokat någon av våra många och varierande aktiviteter.

safetovisit2

Covid-19

2 år med Covid har lärt oss mycket och flera rutiner är här för att stanna. Allt för att leverera en trygg vistelse vid er konferens.

Samtliga priser är exklusive moms: 12% på logi, 25% på mat, dryck och lokaler. Avbokningsregler är enligt Visitas rekommendationer.

Hybridmöten

Ett nytt hett tillskott inom konferensutvecklingen är hybridmöten. Men vad är då ett hybridmöte? Det är en konferens med mötesdeltagare på plats fysiskt och med personer som deltar via nätet. För att kunna få ut så mycket som möjligt av hybridmötet är det viktigt att alla deltagare får samma möjligheter. Både när det handlar om att komma till tals och för att kunna kommunicera likvärdigt med varandra under mötets gång.

Viktigt att tänka på inför ett hybridmöte

För att leda hybridmöten, och lyckas, krävs det en del förberedelser. Det är bra om ni innan mötet planerar tillsammans för att bland annat bestämma dagordning, era respektive roller i mötet samt andra viktiga fördiskussioner. En viktig faktor för ett effektivt möte, vilket ger goda resultat, är att alla parter är väl förberedda och samarbetsvilliga.

Vad behöver ni för utrustning för att lyckas

Ni behöver först och främst se till att ha en tillräckligt stor lokal tillgänglig. Den måste vara väl upplyst och fri från ekon. Tekniken för hybridmöten är viktigast av allt. Fungerar inte den biten blir det inte ett produktivt möte. För att alla ska kunna kommunicera med varandra och göra sig hörda behöver samtliga uppkopplade deltagare ha uppdaterad och välfungerande utrustning tillgänglig, vi på Rimforsa har all utrustning som ni behöver samt bra uppkoppling mot internet. Det är också väldigt viktigt att testa att all teknik för hybridmöten som till exempel webbkameror, datorer, projektorer och tv är korrekt uppkopplat. Glöm inte heller bort att testa så att internetuppkopplingen är stabil och att det inte förekommer någon annan tung nätverkstrafik medan mötet hålls.

När egna lokaler inte räcker till

Som tur är har vi lång erfarenhet att genomföra konferenser. På Rimforsa Strand värdesätter vi det personliga mötet med andra människor. Vår anläggning ligger i en vacker miljö perfekt för ditt företags sammanträd men även som hybridmöte. Allt från större event till givande konferens med några deltagare. Vår ambition är densamma som din – att skapa en riktigt lyckad konferens.

Vanliga frågor och svar om konferens (FAQ)

Hur stavar man konferens?

Är konferans rättstavat? NEJ, men det är en vanlig felstavning.

konferans eller konferens?
konferens är den rätta stavningen medan konferans är en felstavning, men också ett dialektalt uttal på ordet. Konferans kan uttalas på flera sätt: konfe [-’ren:s] eller [-’ran:s] eller [-’rangs].

Vad är konferens?

En konferens är en planerad större sammankomst där föredrag och diskussioner hålls. Många företag har konferenser så att alla kolleger kan mötas och diskutera framtida visioner, idéer och beslut, men även har tid för mer informella samtal och samkväm.

Själva syftet med en konferens handlar ofta om att ta fram innovativa förbättringsförslag och leta ny information som utbyts mellan inhyrda experter och kollegor.

Vi på Rimforsa vill förenklar och hjälpa er till ett lyckat möte. Därför erbjuder vi ett flertal olika konferenspaket som vi hoppas ska locka till nya spännande utmaningar och framsteg för just er organisation.

Vad betyder konferens?

Det korta svaret är:

 1. sammankomst/möte (ofta kring ett tema)
 2. väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner

Själva ordet konferens använts i svenskan sedan 1560 och kommer från det franska ordet conférence med samma betydelse. Det är bildat av verbet konferera som i sin tur kommer från det franska verbet conférer, av latinets conferre (som betyder: sammanföra; meddela).

Förslag på synonymer till konferens:

 • möte
 • sammankomst
 • sammanträde
 • seminarium
 • session
 • symposium

Vad är konferens på engelska?

På engelska conference. Andra engelska synonymer är: meeting eller consultation.

Exempel:

Regering ska ha en konferens mellan medlemsstaternas regeringar. – The government shall hold a conference between the governments of the Member States.

Konferens nära Linköping?

Norrköping och Linköping är Östergötlands största städer. Det finns ett flertal konferensanläggning i närområdet, varav Rimforsa Strand är en konferensanläggning i närheten av Linköping.

Räknas konferens som arbetstid?

Det enkla svaret är JA,  för del av aktiviteter som är inom ordinarie arbetstid så ska du delta.

Vilka timmar räknas som arbetstid vid konferens skulle kunna delas upp enligt följande ur ett arbetstidsperspektiv:

Restid – För resor till och från en konferens utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till restidsersättning om arbetsgivaren tillämpar det.

Vanlig arbetstid under konferensen –  Konferensen pågår under ordinarie arbetstid och arbetstagaren får sin vanliga lön.

Ledig tid utanför konferensen (kvällsaktivitet, middag eller övernattning ) – Lediga kvällar och nätter under en konferens eller utbildning räknas inte som arbetstid eller övertid. Det kan dock finnas avvikande regler i kollektivavtal.

Konferens hur bokföra?

För att du ska få räkna en resa som en konferens och för att kostnaderna ska vara skattemässigt avdragsgilla krävs följande:

 • Det ska finnas ett detaljerat program för hela konferensen. Schemat ska som minst innehålla sex (6) timmar arbete per dag.
 • Vid resor som pågår en vecka är minst 30 timmar arbetstid fördelat jämt per vecka.
 • Inslag av nöjen och rekreation får inte vara för stort.

Så kom igång ihåg att förena nytta med nöje. Momsen för konferenskostnader är 25% som du bokför sedvanligt beroende på vilken metod som används.  kontantmetoden eller faktureringsmetoden.

Vad kostar konferens?

Vad kostar en konferens? – Det är ungefär lika svårt som att svara på; hur långt är ett snöre? En konferens kan kostar allt mellan ett par hundralappar per deltagare till flera tusen. Beroende på aktiviteter, övernattning och middagar.

Är konferens avdragsgillt?

Så länge konferensen genomförs och man följer det skatteregler som gäller så är den avdragsgill för företaget.

En bra måttstock är att bör vara minst sex timmar arbete per dag. Och det måste finnas ett detaljerat program över hela konferensen. Skatteverket är den kontrollenhet som gör en bedömning i varje individuellt fall när det avgörs om konferensen ska anses som en skattepliktig förmån eller inte.

Är alkohol avdragsgillt vid konferens?

Samma begränsningar som gäller för extern representation gäller även för intern representation, dvs. att man kan göra avdrag på upp till 180 kronor per person för kostnader och aktiviteter, men endast moms är avdragsgillt på måltidspriset om mat tillhandahålls.

Vad gäller alkohol är det inte avdragsgillt, men du kan däremot göra momsavdrag. Momssatsen för mat 12 procent och för alkoholen 25 procent om båda dessa tillhandahålls av en restaurang- eller cateringfirma, som vid en konferens. Om utgiften är mer än 300 kronor exklusive moms ska avdraget för moms beräknas på den verkliga fördelningen mellan mat och alkohol.

Vad innebär konferens?

En konferens ses i allmänhet som ett möte med flera personer som det är tänkt ska diskutera ett visst ämne. Ofta kombinerat med en aktivitet med middag på kvällen så att kollegor får chans att konversera mer informellt med varandra.

Hur lång ska en konferens vara?

En konferens kan pågå i allt från en dag till en vecka, beroende på evenemangets syfte och storlek. En genomsnittlig företags- eller affärskonferens pågår i två till tre dagar, medan stora internationella konferenser kan pågå i upp till en vecka. Konferensens längd bestäms vanligen av arrangörerna utifrån evenemangets mål och syften.

Vad är en multidisciplinär konferens?

En multidisciplinär konferens är ett större möte där representanter från olika discipliner samlas för att diskutera ett visst ämne. Termen kan användas för att beskriva alla typer av konferenser, men används oftast i samband med akademiska konferenser där deltagarna representerar olika akademiska områden som vetenskap, humaniora och samhällsvetenskap och kallas då ibland tvärvetenskapliga konferenser. De organiseras ofta kring ett tema eller en fråga som överskrider disciplinära gränser.

Vad är hybridmöte?

Hybridmöte är en mötesform som blivit allt vanligare under coronapandemin. Ett hybridmöte är en konferens med mötesdeltagare på plats fysiskt och med personer som deltar via nätet. För att kunna få ut så mycket som möjligt av hybridmötet är det viktigt att alla deltagare får samma möjligheter. Både när det handlar om att komma till tals och för att kunna kommunicera likvärdigt med varandra under mötets gång.

Varför hybridmöte?

Det finns flera skäl till varför du vill ha ett hybridmöte. Kanske arbetar du med teammedlemmar som befinner sig i olika delar av världen, eller så vill du ta med input från intressenter som inte kan närvara personligen. Oavsett skälet kan hybridmöten vara ett utmärkt sätt att få alla på samma sida och känna sig synkade.

Vad ska man tänka på inför hybridmöten?

När man planerar ett hybridmöte finns flera saker att ta i beaktande. För det första måste du se till att alla som deltar har rätt teknik som krävs, till exempel en webbkamera och mikrofon. Dessutom måste du ställa in lokalen så att både deltagare på plats och på distans har god sikt till de presentationer eller skärmar som används. Naturligtvis finns det vissa utmaningar som följer med hybridmöten. En av de största utmaningarna är att hantera tidszonsskillnader.