Rimforsa Strand –
en mötesplats med anor

Rimforsa Strands vackra läge vid sjön Åsunden har under årens lopp lockat många besökare. Vår ståtliga huvudbyggnad stod färdig 1911. Innan dess fanns det på samma plats ett turisthotell som byggdes i början av 1900-talet och som brann ner 1910. Under en tid drevs hotellet av krögaren Johan Andersson Ander, som 1910 blev den sista mannen att avrättas i Sverige och den enda man som blivit avrättad med giljotin.

Marken och dagens ”Gammelgård” hette tidigare Torsviks Gård och här drev Fredrika Bremerförbundet 1907-1962 ett av Sveriges första lanthushållningsseminarier. 1962 övertog Saab Scania AB huset och hade fastigheten som företagets egen kursgård – Saabgården – fram till 1989. Under den här tiden startade Data Saab det första Data universitetet på Rimforsa Kursgård. Därefter kom verksamheten i privat ägo och fortsatte som kursgård.

Sedan 1999 ägs och drivs Rimforsa Strand av familjen Eriksson. Döttrarna Veronica och Camilla är ägare sedan 2010

Fredrika Bremerförbundets lanthushållningsseminarium

Den 1 november 1907 slogs dörrarna upp för de 20 första eleverna som började på Fredrika Bremers Lanthushållningsseminarium i Rimforsa. Skolan var det andra seminariet i Sverige som erbjöd högre utbildning för kvinnor och det fanns tre inriktningar att välja mellan; kvinnlig slöjd och trädgårdsskötsel, huslig ekonomi samt småbrukslinjen. I ett utdrag från föreningens tidskrift Herta, från 1917, kan vi läsa följande.

”Vid ett möte 1903, var ett av föredragsämnet: Kan något göras för att minska den kvinnliga emigrationen och dess faror? Att dessa 2 frågor förekommo tillsammans utvisar att förbundet tänkte sig att genom lantkvinnans uppfostran för sitt arbete skulle hemförhållandena förbättras, vantrevnaden försvinna och de unga kvinnorna ej så lätt angripas av Amerikafebern”.

 

Eleverna fick själva betala för sin utbildning. 1935 var avgiften 300 kronor för undervisning och 900 kronor för kost och logi per år. Det fanns ett begränsat antal platser till varje linje och för att bli antagen till seminariet var man tvungen att ha fyllt 20 år och ha ”realexamen med överbetyg” samt tre års ”noggrant specificerad, omväxlande praktik i husliga ämnen”. Sedan var det dags att packa väskorna för att tillbringa två år, med bara 12 veckors ledighet, i Rimforsa.

Den dagliga arbetstiden på skolan var mellan 05.30-18.30 och dagarna innehöll bland annat undervisning i lanthushållsgöromål, husdjurs- och trädgårdsskötsel, sömnad och vävning, näringslära och hushållsekonomi.

Från och med 1909 var husen varje år fyllda med 44 elever från hela Sverige, nio ordinarie lärarinnor (som också bodde i huset), kor, hästar, svin, får, gäss, kalkoner och höns. Faktum är att det på 1920-talet byggdes Sveriges modernaste hönshus här. I undervisningsträdgården, som omfattade 1,5 ha, odlades frukt, bär, grönsaker, blommor och här fanns även drivbänkar och växthus.

Den 13 september 2011 var det 100 år sedan Fredrika Bremer förbundet invigde sin nya skolbyggnad, Rimforsa Lanthushållningsseminarium. Arkitekt var Isak Gustaf Clason (1856-1930), en av de ledande arkitekterna i sin generation och professor vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Några andra av hans verk är Rådhuset i Norrköping, Hallwylska Palatsen och Nordiska Museet i Stockholm samt Adelsnäs Slott i Åtvidaberg.

779 lanthushållningslärarinnor utexaminerades under de 55 år som utbildningen pågick i Rimforsa. Idag är vi både glada och stolta över att få förvalta en sådan intressant och lärorik historia.