Rimforsa Strand –
en mötesplats med anor

Rimforsa Strands vackra läge vid sjön Åsunden har länge lockat människor till Rimforsa. Innan dagens huvudbyggnad stod färdig 1911 fanns på samma plats ett turisthotell som byggdes i början av 1900-talet (som brann ner 1910). Under en tid drevs hotellet av krögaren Johan Andersson Ander, som 1910 blev den sist avrättade mannen i Sverige och den enda man som blivit avrättad med giljotin.

Marken och dagens ”Gammelgård” hette tidigare Torsviks Gård och här drev Fredrika Bremerförbundet 1907-1962 ett av Sveriges första lanthushållningsseminarium. 1962 övertog Saab Scania AB huset och hade fastigheten som företagets egen kursgård ”Saabgården” fram till 1989. Under den här tiden startade Data Saab det första Data Universitetet på Rimforsa Kursgård. Därefter kom verksamheten i privat ägo och fortsatte som kursgård. Sedan 1999 ägs och drivs Rimforsa Strand av Familjen Eriksson med Veronica & Camilla som ägare sedan 2010.

gammelgarden_s3
saabgarden_s3
turisthotellet_s1
fredrika2_s2
fredrika_bremer_s2

Fredrika Bremer –
Förbundets lanthushållningsseminarium

Den 1 november 1907 slogs dörren upp för de första 20 eleverna som började på Fredrika Bremers Lanthushållningsseminarium i Rimforsa. Skolan var det andra seminariet i Sverige som erbjöd högre utbildning för kvinnor och det fanns tre inriktningar att välja mellan; kvinnlig slöjd och trädgårdsskötsel, huslig ekonomi samt småbrukslinjen. I ett utdrag från föreningens tidsskrift Herta, från 1917, kan vi läsa följande om uppkomsten.

”Vid ett möte 1903, var ett av föredragsämnet: Kan något göras för att minska den kvinnliga emigrationen och dess faror? Att dessa 2 frågor förekommo tillsammans utvisar att förbundet tänkte sig att genom lantkvinnans uppfostran för sitt arbete skulle hemförhållandena förbättras, vantrevnaden försvinna och de unga kvinnorna ej så lätt angripas av Amerikafebern”

Eleverna fick själva betala för sin utbildning. 1935 var avgiften per år 300 kr för undervisning och 900 kr för kost och logi. Det fanns ett begränsat antal platser till varje linje och för att bli antagen till seminariet var man tvungen att ha fyllt 20 år och ”realexamen med överbetyg” samt tre års ”noggrant specificerad, omväxlande praktik i husliga ämnen”. Sedan var det dags att packa väskorna för att tillbringa två år, med bara 12 veckors ledighet, i Rimforsa.

Den dagliga arbetstiden på skolan var mellan 05.30-18.30 och dagarna innehöll bl a undervisning i lanthushållsgöromål, husdjurs- & trädgårdsskötsel, sömnad och vävning, näringslära, hushållsekonomi och trädgårdsskötsel.

Husen var from 1909 varje år fyllda med 44 elever från hela Sverige, nio ordinarie lärarinnor (som hade sina ”hem” här i huset), kor, hästar, svin, får, gäss, kalkoner och höns (på 1920-talet byggdes här Sveriges modernaste hönshus). I undervisningsträdgården, som omfattade 1,5 ha, odlades frukt, bär, grönsaker, blommor och här fanns även drivbänkar och växthus.

Den 13 september 2011, var det 100 år sedan Fredrika Bremer förbundet invigde sin nya skolbyggnad, Rimforsa Lanthushållningsseminarium. Arkitekt var Isak Gustaf Clason (1856-1930), en av de ledande arkitekterna i sin generation och professor vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Några andra av hans verk är Rådhuset i Norrköping, Hallwylska Palatsen och Nordiska Museet i Stockholm samt Adelsnäs Slott i Åtvidaberg.

779 lanthushållningslärarinnor utexaminerades under de 55 år som utbildningen pågick i Rimforsa och vi är glada över att få förvalta en sådan historia.